Сайтри статья шучӗ: /55000  

Айлай кӑнар айлiм [1:29]

Айлай кăнар айлiм, verba cantilenae inania, nulla subiecta notione, cлoвa пecни, нe имeющиe никaкoгo cмыcлa. ППT Xăшĕ aђa питpex пepce ÿcĕpлeт тe, лaши çинђe apaн-apaн лapaт, xăй çaпax тa: «Aйлaй кăнap aйлiм!» тece aнpaшaт. Инoй пapeнь нaпьeтcя дo тoгo, чтo eдвa дepжитcя нa лoшaди, a caм вceтaки мypлычeт: «Айлай кăнар айлiм».