Сайтри статья шучӗ: /55000  

Валак çунађђи [2:23]

Валак çунађђи, (с'унац'ц'и), extremitates canalis lignei. К, quibus аdhaeret ripis. Cт. Чек.