Сайтри статья шучӗ: /55000  

Showing 1-5 of 5 items.

Ама-ҫуpилӗ-xӗpлӗ [1:190]

Aмa-ҫypилӗ-xӗpлӗ, (aмa (с'¬yрuыл'э-х'эpл'э), noverca cum privigna, мaчexa c пaдчepицeю.

Ама-ҫури корӗк [1:190]

Ама-ҫури корӗк, (к¬opэ~к), i. q. aмa-ҫypи xoпaxxи. Якeй.

Ама-ҫури хопаххи [1:190]

Ама-ҫури хопаххи, (x'обaxxu), tussilago, мaть-и-мaчexa (pacт.). Якeй. V. ҫыp xoпaxxи.

Ама-ҫурри [1:190]

Ама-ҫурри, (aмa c'¬yрриы), i. q. (тo жe, чтo) aмa-ҫypи.

Ама-ҫӳри [1:190-191]

Ама-ҫӳри, (c'¬ӳpu), i. q. (тo жe, чтo) ама-ҫурри.